AVR Studio

AVR Studio 5.1

Miễn phí
AVR Studio 4 là Integrated Development Environment cho phát triển AVR ứng dụng
Người dùng đánh giá
3.8  (89 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
5.1.208 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
AVR Studio 4 là Integrated Development Environment (IDE) cho phát triển 8-chút AVR ứng dụng trong Windows NT/2000/XP/Vista/7 sống.
AVR Studio cung cấp cho cô một thâm nhập Assemblerlanguage thâm nhập Simulator. It cũng integrates với GCC compiler cắm-vào đi, sẽ có thêm hỗ trợ cho tất cả Atmel dụng cụ hỗ trợ đó 8-chút AVR kiến trúc, bao gồm cả những AVR ONE! , JTAGICE mkI, JTAGICE mkII, AVR Rồng, AVRISP, AVR ISPmkII, AVR Bướm, STK500 và STK600.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng

Tải xuống cho Mac